Optimitzem la teva gestió empresarial. A ASP Fiscal & Business Advisors, S.L.P., estem especialitzats en assessoria fiscal, comptable, mercantil i laboral. Oferim serveis essencials per a petites empreses, garantint el compliment legal, una gestió financera eficient i decisions informades.

Consultoria empresarial
Els serveis de consultoria ajuden les petites empreses a desenvolupar estratègies efectives, millorar l’eficiència operativa i prendre decisions informades. Això inclou assessorament en àrees com la planificació estratègica i la gestió financera.

Comptabilitat i finances
Oferim serveis comptables i financers adaptats a les necessitats de les petites empreses, que inclouen comptabilitat, preparació d’impostos, gestió de nòmina i assessorament financer. El nostre objectiu és garantir que mantinguin un control financer sòlid.

Assessorament mercantil
Ajudem les empreses en aspectes mercantils essencials. Això abasta des de la constitució d’empreses i la elecció de l’estructura legal adequada fins a la redacció i revisió de contractes comercials i la resolució de disputes comercials.

Gestió laboral
Oferim assessorament en qüestions laborals, assegurant que les empreses compleixin amb les regulacions aplicables i estiguin al corrent dels canvis en les lleis laborals.

Solucions empresarials integrals. Els nostres assessors alleugen la teva càrrega administrativa i legal, i fan que puguis centrar-te en el creixement de la teva empresa. Des de l’inici, t’ajudem a escollir la millor estructura empresarial i oferim planificació fiscal personalitzada.

Assessorament fiscal

 • Planificació fiscal: Col·laborem amb petites empreses per dissenyar estratègies legals que minimitzen la càrrega fiscal i maximitzen els beneficis fiscals.
 • Preparació d’impostos: Ens encarreguem de la preparació i presentació de declaracions d’impostos, com l’impost sobre la renda, l’impost sobre el valor afegit (IVA), entre d’altres.
 • Compliment normatiu: Vetllem perquè l’empresa compleixi amb totes les regulacions fiscals vigents i es mantingui al dia amb els canvis en les lleis fiscals.
 • Defensa fiscal: En cas d’auditories fiscals o disputes amb les autoritats fiscals, representem l’empresa i oferim assessorament per resoldre eficaçment aquestes qüestions.

Assessorament comptable

 • Comptabilitat financera precisa: Mantenim un registre meticulós de totes les transaccions financeres de la teva empresa, abastint ingressos, despeses, actius i passius, per garantir una comptabilitat financera precisa.
 • Elaboració d’informes financers: Preparem informes financers exhaustius que inclouen balanços, l’estat de resultats i l’estat de flux de tresoreria. Aquests informes són essencials per avaluar la salut financera de la teva empresa.
 • Anàlisi financer estratègic: Interpretem les dades financeres a fons per aconseguir informació clau que et permetrà prendre decisions informades i estratègiques per al creixement de la teva empresa.
 • Planificació pressupostària: Col·laborem amb tu en la creació de pressupostos sòlids, pronòstics financers i plans a llarg termini que t’ajudaran a assolir metes financeres específiques i assegurar l’èxit continu de la teva empresa.

Assessorament mercantil

 • Constitució empresarial: Et guiem en la creació i registre de la teva empresa, triant l’estructura legal més adequada, com una societat limitada o societat anònima, i gestionant tots els documents necessaris.
 • Gestió de contractes i acords: Redactem i revisem contractes comercials, acords de socis i altres documents legals per salvaguardar els interessos de la teva empresa.
 • Resolució de conflictes comercials: T’ajudem a resoldre qualsevol disputa comercial, litigi o altres qüestions legals que puguin sorgir en el transcurs de les teves operacions comercials.
 • Compliment normatiu comercial: Ens assegurem que la teva empresa compleix amb totes les normatives comercials i mercantils aplicables.

Parlem del teu negoci

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per assessorar-te i resoldre els teus dubtes.

Descobreix els serveis que oferim, adaptats a diferents perfils de clients.