La deduïbilitat de les quotes d'IVA suportades per un subjecte passiu de l'impost pels subministraments ha estat un tema controvertit que ha generat molts problemes i una àmplia litigiositat.
blog 2
El 7 de desembre de 2023 va entrar en vigor el Reglament que regula els requisits dels sistemes informàtics utilitzats en els processos de facturació per part dels que duen a terme Activitats Econòmiques.
blog 6 linkedin-sales-solutions-min
Les empreses familiars destaquen amb el 90% del teixit empresarial a Espanya. Enfronten reptes com la successió i la gestió de conflictes, amb consideracions fiscals especials a Catalunya.
blog 3 andrew-neel
La factura electrònica substitueix la versió en paper amb validesa legal, simplificant processos, reduint costos, millorant la seguretat i el control, i facilitant el compliment tributari.
blog 1
El Tribunal Suprem alleuja les restriccions sobre la remuneració dels administradors, permetent la seva deducció sense necessitat d'aprovació en Junta.
blog 2